Място за наемане
Място за връщане
Скоростна кутия
;
Тръгване
Място на тръгване
Крайна цел
Брой пътници
Трансфер

Връщане
Място на тръгване
Крайна цел
Брой пътници
Трансфер
;